ПРАВИЛА

(Још садржаја ће бити додато ускоро!)

Начин рада за школску 2020/2021.

 

  1. ОЦЕЊИВАЊЕ

Ученик мора да има најмање 4 оцене током полугодишта. Минимум оцена:

– оцена на усменом одговарању

– оцена на контролном (у школи)

– оцена на контролном (онлајн)

– оцена за активност

Оцена на усменом одговарању

Сваки ученик ће бити 2 до 3 недеље раније обавештен на којем часу ће одговарати усмено, а на тим часовима ће по неколико ученика одговарати (не цео час). Између десетак лекција (зависно од обрађеног градива за тај период) ученик бира три које ће одговарати (без обзира на број понуђених лекција, бира три), а када одговара, наставнику ће рећи које лекције је припремио. Неопходно је да ученик познаје макар основне идеје и проблеме изабраних лекција, а за вишу оцену потребно је да буде у стању да објасни неки од проблема из лекција, односно да покаже виши ниво разумевања за градиво. Ако лекције обрађују одређене вештине, потребно је за вишу оцену да покаже и овладаност тим вештинама. О конкретним садржајима за одговарање (основни ниво, разумевање идеја и проблема, вештине итд.) наставник ће ученике обавестити током часа на којем се дата лекција обрађује.

Оцена на контролном (у школи)

Ученици ће бити 2 до 3 недеље раније обавештени на којем часу ће радити контролни. Тог часа сви ученици (или ученици из једне групе) раде контролни. Контролни се ради цео (један) час и садржи 9 питања из три лекције. Три ДА/НЕ питалице (тачан одговор доноси 1 поен по питању), три питања са по три понуђена одговора (тачан одговор дониси 2 поена по питању) и три питања отвореног типа, на која ученик даје писани одговор (одговор доноси од 1 до 3 поена, зависно од прецизности, јасноће и потпуности одговора). Укупно на контролном може да се освоји 18 поена, а распоред по оценама је: 0-5 поена недовољан(1), 6-9 поена довољан(2), 10-12 поена добар (3), 13-15 поена врлодобар(4) и 16-18 поена одличан(5).

Оцена на контролном (онлајн)

Ученици ће бити 2 до 3 недеље раније обавештени у којем периоду ће радити контролни. За израду контролног ученици ће имати 5 дана (120 сати) на располагању да започну израду, али када једном почну да раде контролни, мораће да заврше одједном (без напуштања web странице). Контролни ће садржати 11 насумично (random) одабраних питања из три лекције, извучених их базе великог броја питања, тако да је врло мала шанса да два ученика имају иста питања. Свако тачно одговорено питање доноси један поен, што је укупно 11 поена, а распоред по оценама је: 0-3 поена недовољан(1), 4-5 поена довољан(2), 6-7поена добар(3), 8-9 поена врлодобар(4) и 10-11 поена одличан(5).

Оцена за активност

                 Сваки ученик ће имати једну обавезну оцену за активност у полугодишту, али може да има и више (свака наредна оцена за активност у полугодишту биће петица). Оцена за активност зависи од броја сакупљених поена за активност, а распоред оцена је: 0-5 поена недовољан(1), 6-9 поена довољан(2), 10-12 поена добар (3), 13-15 поена врлодобар(4) и 16 поена одличан(5). Оцена за активност за прво полугодиште сакупља се закључно са 25. децембром 2020. године, а за друго полугодиште закључно са 14. мајем 2021. године (за ученике 4. године), односно 11. јуном 2021. године (за ученике 3. године). Ако ученик сакупи 16 поена пре 25. децемнра, биће му уписана петица, и наставља да сакупља поене. Ако до краја 1. полугодишта поново сакупи 16 поена, биће му уписана нова петица. Које год оцене за активност да ученик сакупи током првог полугодишта, преостали поени (сакупљени након добијања оцене) пребацују се у друго полугодиште.

Поени за активност добијају се током часа: а) учествовањем у понављању раније обрађених лекција, б) конструктивним учествовањем у дискусијама, в) постављањем смислених, конструктивних и занимљивих питања, као и израдом повременим посебних задатака, попут онлајн тестова логичког закључивања, анализирањем филозофских члана и текстова и слично.

Сугестија за добијање поена за активност: читајте лекције на сајту предмета или из уџбеника и других извора унапред, односно пре него што се тема обрађује, јер на тај начин можете да испланирате када ћете и колико бити активни, односно да процените које су вам теме занимљиве да бисте се више активирали током часа.

О свим оценама

                 Ученик ће увек бити обавештен коју је оцену добио и зашто, односно колико је поена стекао, што усмено на часу, што преко мејла или на сајту предмета. Ниједна оцена неће бити уписана, а да ученик не зна да је има. На оцену не утиче понашање ученика на часу. На оцену не утиче однос ученика према наставнику. На оцену утичу једино учениково знање и вештине, односно труд и рад који посвети предмету.