ПРАВИЛА

(Страница у припреми!)

Оцењивање

Ученици ће по полугодишту имати најмање четири оцене из филозофије. По Правилнику о оцењивању, закључна оцена на крају школске године представља просечну оцену свих оцена добијених током школске године (дакле, из оба полугодишта, али не рачунајући закључну оцену на првом полугодишту).

Обавезне оцене током године и оквирно време стицања оцене:

Прво полугодиште

 • оцена за конструктивну активност и дискусију на часу (почетак новембра),
 • оцена на тесту знања (крај септембра),
 • оцена за конструктивну активност и дискусију на часу (јануар),
 • оцена за усмено представљање знања и вештина (почевши од октобра, до краја полугодишта)


Друго полугодиште

 • оцена за конструктивну активност и дискусију на часу (почетак априла),
 • оцена на тесту знања (март),
 • оцена за конструктивну активност и дискусију на часу (средина маја),
 • оцена за усмено представљање знања и вештина (почевши од фебруара, до краја полугодишта)


Оцене за активности по избору:

 • реферат на филозофску тему,
 • представљање филозофског дела,
 • изванредно расправљање,
 • тимски рад на филозофску тему.