О ШКОЛИ

Сајт “Школа филозофије” је простор за ученице и ученике пре свега Правно-пословне школе Београд, Политехнике – школе за нове технологије и Средње туристичке школе, три школе у којима предајем филозофију и логику. Садржи све што је потребно за праћење наставе: од обавештења и лекција, преко додатног материјала и сугестија за дубље бављење филозофијом, до прописа који регулишу рад у просвети. У том смислу, саставни је део наставе филозофије и омогућава ученицама и ученицима бољи и лакши увид у ток наставе и планове, односно организовање учења и стицања вештина.

Са друге стране, наравно, сајт је доступан свима, како ученицама и ученицима других школа и наставника, тако и свакоме ко је заинтересован да се ухвати у коштац са изазовима филозофије. Ово, ипак, није место где можете да пронађете све о филозофији и филозофским идејама и методама, али може да буде добар почетак истраживања

Кратко објашњење делова сајта:

  1. О школи – ова страница,
  2. Прописи – простор за све јавне документе (законе, правилнике, итд.) који регулишу рад у просвети; најважнији делови прописа су издвојени за оне које, ето, мрзи да читају све,
  3. Правила – објашњење начина рада током наставе филозофије, обавеза и задатака, као и начина оцењивања, учења, итд. како би ученице и ученици могли да организују своје време током године,
  4. Лекције – садржај који омогућава ученицама и ученицима лакше праћење наставе, а онима који немају новац за скупе уџбенике пружа једнаку могућност за успешно стицање филозофских вештина и знања,
  5. Материјал – додатни материјал за наставу филозофије: од материјала за израду реферата и есеја, преко интересантних извора, до онлајн тестова и слично,
  6. Ванредни – све што је потребно од информација за ванредне ученице и ученике: начин рада, време консултација и испита,
  7. Родитељи – информације за родитеље и старатеље; шта би требало да знају о предмету и њеоговом значају, као и време отворених врата,
  8. Контакт – форма преко које можете да ме контактирате (мејлом) ако имате питања, недоумице и слично.

На насловној страни сајта, такође, ученицама и ученицима су доступна најважнија обавештења, како од општег значаја, тако и од значаја само за појединачне школе.

Срећно филозофирање!
Милош Милић – Миша Машина