Форум за онлајн наставу

Notifications

Ако си регистрован/а, а не видиш ниједан форум, стрпи се да те сврстам у одређену групу, те провери поново форум после краћег времена.

Обратите посебну пажњу на тему Настава и посебно План рада наставе на даљину, јер ћу ту објављивати информације које су значајне за СВЕ ученике и ученице, без обзира на школу. Информације које се тичу само твоје школе и одељења, прати на делу форума који припада твојој школи/одељењу.

ПРАТИТЕ ФОРУМ СВАКОДНЕВНО!

Школа филозофије Форум

Share: