Одговарање: ППШ IV7

Одговарање почиње 29.11.2019.

Група
редни број у дневнику – иницијали

1. група
5. Г. Н. – 13. К. И. – 28. С. А. – 10. Ј. Т. –

2. група:
9. Ј. А. – 27. С. Ј. – 7. З. С. – 17. М. П. –

3. група:
15. М. М. – 26. С. Н. – 25. С. Ј. – 23. Р. Н. –

4. група:
33. Ш. Л. – 2. Б. М. – 11. К. Н. – 18. М. А. –

5. група:
22. П. У. – 29. С. Т. –

Leave a Reply