Одговарање: ППШ IV5

Одговарање почиње 27.11.2019.

Група
редни број у дневнику – иницијали

1. група:
4. Д. А. – 27. Т. А. – 22. Р. Н. –

2. група:
5. И. Н. – 17. П. С. – 16. П. М. –

3. група:
19. Р. С. –

Leave a Reply